Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

10 Lat LKP "Lasy Birczańskie"

10 Lat LKP "Lasy Birczańskie"

26 listopada  w Nadleśnictwie Bircza  odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 10 - lecia Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Birczańskie. połączone z posiedzeniem Rady Naukowo Społecznej

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni Goście:  m.in. Marek Rząsa - Poseł na Sejm  RP, dr Maciej Lewicki - Członek Wojewódzkiego  Sejmiku Samorządowego, Jacek Zadura - przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Edward Balwierczak - Dyrektor  RDLP w Krośnie,  Lech Kotkowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wiktor Niećko  - Dyrektor Biura Urządzania  Lasu w Przemyślu oraz członkowie Rady Naukowo–Społecznej LKP Lasy Birczańskie na czele  z Przewodniczącym prof. Krzysztofem Kukułą. Na uroczystościach obecni byli również  przedstawiciele świata nauki, organizacji samorządowych i pozarządowych, mediów i in.

Uroczystości rozpoczęły się w Ośrodku Edukacji Leśnej  w N-ctwie Bircza  posiedzeniem Rady Naukowo-Społecznej LKP Lasy Birczańskie.Spotkanie rozpoczął Nadleśniczy N-ctwa Bircza Zbigniew Kopczak powitaniem członków Rady  i zaproszonych Gości. Następnie Dyrektor RDLP w Krośnie Edward Balwierczak w wystąpieniu omówił ideę powstania, cele i znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

Sprawy związane z 10 letnią działalnością LKP „Lasy Birczańskie omówiła Pani Urszula Kapuścińska, Zastępca  Nadleśniczego N-ctwa Bircza oraz Paweł Dec Specjalista ds. LKP i Edukacji.

Działania Leśnych kompleksów Promocyjnych w formie inscenizacji przedstawili także uczniowie Gimnazjum nr 1 w Birczy–pod opieką Pani Barbary Kropieniewicz, która jest członkiem Prezydium Rady, jednocześnie  aktywnie współpracuje z Nadleśnictwem.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani Agnieszki Marceli – Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Pani dyrektor omówiła sprawy związane z opracowaniem planu ochrony Natura 2000 dla Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych.

Dyskusja, którą poprowadził Przewodniczący Krzysztof Kukuła, skupiła się na współpracy leśników ze społeczeństwem, głosy w dyskusji zabrali: prof. dr hab. inż. Krystyna Przybylska, dr Alfred Król Kierownik Zakładu Ochrony Lasu w Krakowie oraz Józef Żydownik - Wójt Gminy Bircza.

 

Spotkania uczestnicy uroczystości zwiedzali także obiekty edukacji leśnej: Ośrodek Edukacji Leśnej, Zielona Klasę, Izbę Edukacji Leśnej.

Na zakończenie uroczystości członkom Rady Naukowo Społecznej oraz Gościom wręczono materiały promocyjne. Uroczystości zakończone zostały wspólną biesiadą